หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดโครงการ "For Give For You เรามีเรา" บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดโครงการ "For Give For You เรามีเรา" บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-14 11:48:36


    เมื่อเร็วๆนี้  อาจารย์อรรณพ ปานพวง  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4  กลุ่มเรียน 004 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะผู้จัดทำโครงการ "For Give For You เรามีเรา" เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาหารปรุงสุก น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง สบู่ แปรงสีฟันยาสีฟัน และแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ  ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมและชุมชนบางกอกน้อย  โดยมีนายอภิศิษฐ ลิ้มสุขะกร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้รับมอบ


นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 61 กลุ่มเรียน 004: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา