หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ปรับ Mindset Get เงินล้าน"
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ปรับ Mindset Get เงินล้าน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-14 12:32:43


        เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 001 (กลุ่ม 3) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ   จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ปรับ Mindset Get เงินล้าน"  ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิรมล ใบปกทอง CEO แบรนด์ Lanos เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีใจความหลักของคำว่า  Mindset คือ  "เราควรให้ความสำคัญในเรื่อง Mindset มากกว่า เงินล้าน เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่มีทุนมาก-รวยมาก-เก่งมาก เสมอไป แต่เป็นคนที่มี Mindset ที่ดีมากต่างหาก ซี่งต้องเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิต สามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ ด้วยตัวเราเอง" การสัมมนาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 001(กลุ่ม3) : ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา