หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ
วจก. ประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-12-20 16:01:47


     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีทีมบุคลากรผู้ดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา