หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์:ศิษย์เก่ากับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครรอบที่ 1 Portfolio
ประชาสัมพันธ์:ศิษย์เก่ากับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครรอบที่ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-12-21 11:48:57


       “ในมุมมองของผม ความท้าทายของนักการตลาด  คือ การคิดวิเคราะห์ การออกแบบและสื่อสาร  การตัดสินใจในเชิงธุรกิจด้วย  Business Sense  เราสามารถนำทักษะมาสร้างให้เกิดเม็ดเงินและรายได้”

ธนภัทร กาญจนดิษฐ์ (แจ็ค)

ศิษย์เก่าแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง: Quality Assurance : QA

บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาหรือเรียนจบใหม่ ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรามีคำตอบให้กับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่กำลัง มองหาสาขาที่เรียนอยู่นะคะ

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601023www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา