หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 14:08:57


        วันที่ 27 ธันวาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี รองคณบดี   หัวหน้าสำนักงานคณบดี  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2565  ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ทา