หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 14:12:43


       วันที่ 27 ธันวาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี  พร้อมด้วยรองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2565 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา