หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. 2565 Happy New Year 2022 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. 2565 Happy New Year 2022 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 14:55:26


ส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. 2565  

Happy New Year 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา