หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 14:57:22


ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่   เพื่อความปลอดภัยนะคะ


กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา