หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Happy New Year 2022 ส่งความสุขปีใหม่
Happy New Year 2022 ส่งความสุขปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 15:01:56


Happy New Year  2022

ส่งความสุขปีใหม่????????❤️

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา