หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-20 15:15:11


      วันที่ 4 มกราคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี  พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ   ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565  ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         

          กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา