หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 13:29:04      วันที่ 4 มกราคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี  พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ   ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์  ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565  ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1


          กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา