หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:06:42


????????ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน  Portfolio  ประจำปีการศึกษา 2565  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????????ผู้สมัครส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  รูปแบบ PDF ผ่านช่องทาง email ของสาขาวิชาที่สมัคร (ส่งได้ 1 ครั้งเท่านั้น)  

กำหนดการส่ง แฟ้มสะสมผลงาน  Portfolio  ภายในวันที่ 14 - 20 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายบริการการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  สแกน  QR Code หรือโทร. 0-2160-1495กันยากร  สุจริตเนติการ:ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา