หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้บริหาร วจก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:15:37


      วันที่ 10 มกราคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี  พร้อมด้วยรองคณบดี  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ   คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565  พร้อมทั้งเจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน   ณ อาคารมาลัยหุวะนันทน์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

         

          กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา