หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ กับกรมกิจการพลเรือนทหาร
ผู้บริหาร วจก. เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ กับกรมกิจการพลเรือนทหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:18:02


        วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบ พลตรีธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่ตามวาระ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนกิจการของหน่วยงานต่อไป ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

 

         กาญจน์มนัส  หมื่นสังข์ :ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา