หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:22:31


      วันที่ 12 มกราคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565  ณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา