หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:24:48


       วันที่ 12 มกราคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565   ณ  อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

       กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา