หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วจก. เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:27:13


     อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบนางสาววันวิสาข์ พลสมัคร  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านกิจกรรม ณ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานครอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา