หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:30:33


       การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  เรียนจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

         - แขนงวิชาการตลาด

         - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

สมัครด้วยตนเองได้ที่   ID Line @wmg5832e

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2022คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ15สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#ภาคพิเศษ#การจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการภาคสมทบ