หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์สมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์สมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-04-22 14:49:42


วันนี้รับสมัครสุดท้ายแว้ววน๊าาาา รอบที่ 2 Quota  รับสมัครถึง 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้นน๊าา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

สาขาที่เปิดรับ 

โครงการทุนเพชรสุนันทา 

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601023.....

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.thกันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา