หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมรับฟังความต้องการรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดระนอง
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมรับฟังความต้องการรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-04-22 14:54:09


        วันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดระนอง  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีผู้บริหารคณะ  ศูนย์การศึกษา  วิทยาลัย  เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์: ภาพ 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา