หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากร วจก. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-04-22 14:56:49          วันที่ 1 เมษายน  2565 นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนางสาวภคพร  เดชอนันต์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นางสาวสุพัสวี  โมรากุล  งานบุคลากร  นางสาวพูลศิริ พรหมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอริสรา สงเคราะห์  เลขาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ     เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีงบประมาณ 2565  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  อาคาร 31 ชั้น 5


กันยากร  สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา