หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-04-22 15:15:41


        วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธานการประชุม  มีคณะกรรมการประจำคณะ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  พล.ท.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคุณวิรัตน์ โรจยารุณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ซี.เอฟ. แกรนด์วู้ด จำกัดเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา