หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Digital Transcript
ประชาสัมพันธ์ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Digital Transcript

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 11:18:14


ประชาสัมพันธ์ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  Digital Transcript 

นักศึกษาสามารถเลือกรับได้ 2 แบบ ได้แก่  

1.แบบกระดาษ (สามารถรับเอกสารทางไปรษณีย์)

2.แบบอิเลฺกทรอนิกส์ (สามารถรับเอกสารทาง E-mail ที่แจ้ง)

สามารถดำเนินการได้ทาง www.reg.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โทร. 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-6


กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา