หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 11:20:47


        วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และนายฉัตรลิขิต  นิ่มงาม บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meetผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา