หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:02:41


       วันที่ 27 เมษายน  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามณต์ ชาญสุไชย  อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา