หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:20:47


          นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย นางสาวจุฑาทิพย์ หอกระโทก นายเมธา พุมมาลา นายบูรพา เจตนเสน นางสาวตติยา พงษ์ศิริ นางสาวสลิลทิพย์ คชเชนทร์ นักศึกษาสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กิจกรรม”ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษีอากร” Ep: สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษี และอุทธรณ์คำสั่งอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถรับชมผลงานสื่อความรู้พร้อมกับขอเชิญทุกท่านร่วมกดถูกใจและกดแชร์ผลงานดังกล่าว ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/100067386084140/posts/295713922684808/?d=n YouTube : https://youtu.be/ORgCFoAf0tM


อาจารย์วรเชษฐ์  นรเอี่ยม: ภาพ/ข้อมูล 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา