หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การสื่อสารช่องทางใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารช่องทางใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:22:46


ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะ พบกับการสื่อสารช่องทางใหม่ของเด็ก วจก.  เร็วๆนี้จ้า กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา