หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:29:52


คณะวิทยาการจัดการ  เน้นการจัดการเรียนการสอน


- พัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ (Soft Skill) 

- ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

-  เปิดเวทีเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission 


 สาขาที่เปิดรับ

 - สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 - กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 **การตลาด

 **ธุรกิจระหว่างประเทศ

 **การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 **การเงินการธนาคาร

 **การประกอบการธุรกิจ

 **การจัดการธุรกิจบริการ


 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/ 

 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565


 #เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 3 (คลิกที่นี่!!)

 https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/j1pjhcgh.pdf


 

กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 #Dek65 #TCAS #TCAS2565 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #รอบ3 #admission