หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ทุกท่านร่วมประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร
ประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ทุกท่านร่วมประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:32:48


    คณะวิทยาการจัดการ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ทุกท่านร่วมประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร พบปะศิษย์เก่า วจก. (Online) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น.

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

https://forms.gle/cyRtMFj32ELxznoF8

************** รายละเอียด *****************

- ประชุมรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet

- วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

- เวลา 11.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ

Link เข้าร่วมประชุม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

จะส่งให้ทางอีเมล์ของท่านตามที่ท่านระบุให้

และ แจ้งทางเพจ "ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา"

Facebook Page : https://www.facebook.com/AFMSSSRU

Line Group : https://line.me/R/ti/g/l8nnvvI4zjกันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา