หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ช่องทางการผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:40:43


ช่องทางการผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ของเด็ก วจก. บอกเลยว่าจึ้งมาก  แล้วพบกันน๊าาา  กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา