หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:42:39การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- แขนงวิชาการตลาด

- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ID Line @wmg5832e

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...


กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2022คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ15สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#ภาคพิเศษ#การจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการภาคสมทบ