หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ TikTok สื่อสารข้อมูลในรูปแบบคลิปสั้น
คณะวิทยาการจัดการ เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ TikTok สื่อสารข้อมูลในรูปแบบคลิปสั้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:47:05


           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ “TikTok” แอพลิเคชั่นที่เข้าถึงประชากรทั่วโลก สร้างคอนเทนต์หรือ ‘เล่าเรื่อง’ ในรูปแบบคลิปสั้น  

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง “Tiktok”  โดยตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้ขวัญกำลังใจคณะผู้ดำเนินงานในการปฏิบัติงานและนักศึกษา  โดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้ดำเนินงาน  ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินการ  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และห้อง Mini Theater

          สามารถติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ “TikTok” ของคณะวิทยาการจัดการ  ได้ทาง @fmsssru หรือคลิก https://www.tiktok.com/@fmsssruกันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา