หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:54:02


โค้งสุดท้าย  ใกล้ปิดรับสมัครรอบ 3 แล้วน๊าาาา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission 

 สาขาที่เปิดรับ

 - สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 - กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 **การตลาด

 **ธุรกิจระหว่างประเทศ

 **การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 **การเงินการธนาคาร

 **การประกอบการธุรกิจ

 **การจัดการธุรกิจบริการ

 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/ 

 สมัครได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 #เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 3 (คลิกที่นี่!!)

 https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/j1pjhcgh.pdf
กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา