หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยวันหยุดยาวต่อเนื่องวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยวันหยุดยาวต่อเนื่องวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 14:00:53


มาตรการรักษาความปลอดภัยวันหยุดยาวต่อเนื่องวันที่  13-16 พฤษภาคม 2565กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา