หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมร่วมประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมร่วมประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 14:06:41


        วันที่ 12 พฤษภาคม  2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา