หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 13:47:01


        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   เวลา 18.00 น. คณะวิทยาการจัดการ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร(บางเขน)  กรุงเทพมหานครกันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา