หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ชุมชนเขตดุสิต
แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ชุมชนเขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 13:51:48


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่าแขนงวิชาการตลาด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนเขตดุสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณนิตยา  นิ่มละมัย  และคุณสุรีย์พร จรเกตุ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนม  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเบเกอรี่สู่การสร้างรายได้เสริม  การสอนทำขนมเปี๊ยะส้มแก่สมาชิกในชุมชน   ณ ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

 

สุพพัต  เสกทวีลาภ: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา