หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 14:07:54


 รอบ 4 เปิดรับสมัครแล้วน๊าาาาาา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
**การตลาด
**ธุรกิจระหว่างประเทศ
**การบริหารทรัพยากรมนุษย์
**การเงินการธนาคาร
**การประกอบการธุรกิจ
**การจัดการธุรกิจบริการ

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2565

#ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่!!)
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf


           

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา