หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี วจก. ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทีมงานผลิตรายการ อว.ออนเดอะเวย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี วจก. ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทีมงานผลิตรายการ อว.ออนเดอะเวย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 14:23:55


       วันที่ 26 พฤษภาคม 2565   เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางจุณีรัตน์ จันทรนิตย์  ที่ปรึกษาอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทีมงาน  ในการเข้าบันทึกเทปรายการ อว.ออนเดอะเวย์   ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา