หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด วจก.ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติงานร่วมในสถานประกอบการของ นศ.คณะวิทยาการจัดการ กับบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
แขนงวิชาการตลาด วจก.ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติงานร่วมในสถานประกอบการของ นศ.คณะวิทยาการจัดการ กับบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 15:55:53


       วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติงานร่วมในสถานประกอบการของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยนายสกล ช่อดอก ตำแหน่ง HR Specialist ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับและนำเข้านิเทศนักศึกษาแขนงวิชาการตลาดที่เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในแต่ละฝ่าย  ณ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ถนนรัชโยธิน  กรุงเทพมหานคร  

                                                


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา