หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ สำรวจความเรียบร้อยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
คณะวิทยาการจัดการ สำรวจความเรียบร้อยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 15:59:05


      วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่  ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565   และพร้อมรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาในสถานที่  วันที่  12 กรกฎาคม 2565 นี้


  ภคพร เดชอนันต์: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                     #fmsssru 

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา