หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-19 16:06:02


    การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.00-20.00 น. 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

- แขนงวิชาการตลาด

- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

สมัครออนไลน์ ฟรี!!!! 

สมัครได้ที่: https://forms.gle/1B94WoueXJE83T2fA

สอบถามเพิ่มเติม  ID Line : @wmg5832e

โทร.0-2160-1495

หมายเหตุ:รับเทียนโอนวุฒิ ปวส.เทียบโอนได้ในรายวิชาที่กำหนด
กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#ภาคพิเศษ#การจัดการศึกษาภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์