หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหัวข้อ "How to survive : เมื่อฉันจบใหม่ในยุคโควิด"
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหัวข้อ "How to survive : เมื่อฉันจบใหม่ในยุคโควิด"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 10:11:37

        แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "How to survive : เมื่อฉันจบใหม่ในยุคโควิด" สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ลงทะเบียนฟรี!!!!

กำหนดการ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc7mLkb0RZ0KG.../viewform

จัดโดย : นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

-------------

บรรยายโดย นายปนัสย์ ลิมปกาญจน์ (คุณหนุ่ม) และนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร (คุณนอ) ที่จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ในการสมัครงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

-------------

หากมีคำถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่

E-mail: issrapong.la@gmail.com

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU