หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าตลาดแรงงานไทย”
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าตลาดแรงงานไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 10:32:40


       แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าตลาดแรงงานไทย” เพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในประเทศไทยและการปรับตัวและ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

ลงทะเบียนฟรี!!!

กำหนดการ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdKNYVo1cxcGb.../viewform

จัดโดย : นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

-------------

บรรยายโดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ที่จะช่วยทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในเรื่องเหลียวหลังแลหน้าตลาดแรงงานไทย

ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้างในการวางแผนรับมือทั้งการหาคนทำงาน

-------------

หากมีคำถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณแพรว โทร. 091-7352626 

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU