หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. จัด M-Science Sport’s Day 2021 แข่งขัน E-Sport ROV : Arena of Valor เสริมทัพกีฬารูปแบบดิจิทัล
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. จัด M-Science Sport’s Day 2021 แข่งขัน E-Sport ROV : Arena of Valor เสริมทัพกีฬารูปแบบดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 11:31:23


       เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ M-Science Sport’s Day 2021 โดยมีอาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันกีฬา E-Sport ROV : Arena of Valor  ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          อาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม    เผยว่า  “การจัดโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถพิเศษ (Talent) ด้านกีฬา    มุ่งหวังการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่ผ่านการแข่งขันกีฬาประเภท E-Sport ROV : Arena of Valor ซึ่งเป็นกีฬาที่จะเพิ่มทักษะที่จำเป็นในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากเป็นกีฬาที่ใช้ความสามารถเฉพาะทาง และยังเป็นกีฬาด้าน E-Sport ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอีกด้วย”


 อาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ : ข้อมูล

สมภพ บุญคุ้ม: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา