หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์สาขาแขนงวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์สาขาแขนงวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 11:34:32


     น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาทุกแขนงวิชา   ที่ได้รหัสนักศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เข้ากลุ่มสาขาตัวเองได้เลยน๊าาาากันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 #Dek65#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ5#รับตรงอิสระ