หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2565
คณะวิทยาการจัดการ วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-20 11:44:04


      วันที่ 15 มิถุนายน  2565 เวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปิติมนัส  บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ  สู่กลุ่มเป้าหมาย  มีทีมผู้ดำเนินงานผลิตสื่อ  ร่วมหารือ  พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อการบันทึกเทปถ่ายทำ  ณ อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการกันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา