หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-16 16:44:52


          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.อิทธิภูมิ  พรหมมา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม   ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์/กันยากร  สุจริตเนติการ:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา