หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก.ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก.ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-16 17:56:03


       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม   มีคณะผู้ดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ สโมสรนักศึกษาประจำคณะ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ

 

                                                อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

กันยากร  สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา