หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา ภาคปกติ)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา ภาคปกติ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-21 13:18:29


     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา ภาคปกติ)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 

 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

***นักศึกษาชายและหญิงแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมายหตุ:  นัดหมายพร้อมกันเวลา 12.00 น. ณ ลานใต้อาคารอเนกประสงค์ใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

โทร. 0-2160-1494


กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2022คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา